top of page

MAZDA

มาสด้าก่อตั้งเมื่อ ค.ศ. 1920 ในชื่อบริษัท Toyo Cork Kogyo โดยช่วงแรกทำธุรกิจเครื่องจักรกลส่วนประกอบยานพาหนะ และผลิตอาวุธให้กองทัพญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง บริษัทเปลี่ยนชื่อเป็น "มาสด้า" เมื่อ ค.ศ. 1984 แต่ได้ผลิตรถยนต์มาสด้าคันแรกตั้งแต่ปี ค.ศ. 1960 รถยนต์สี่ล้อรุ่นแรกคือรุ่น มาสด้า R360

mazda
สำนักงานใหญ่ MAZDA
ซื้อรถผ่าน Best of Cars รับ Gift Voucher Central มูลค่า 2000 บาท ฟรี!!!

ซื้อรถผ่าน Best of Car รับ Gift Voucher Central มูลค่า 2,000 บาท ฟรี!!!

Mazda Cx3 2.0C เบนซิน ปี 2018 จด 2019 (Mnc) เพียง 599000 บาท
Mazda Cx3 2.0C เบนซิน ปี 2018 จด 2019 (Mnc) เพียง 599000 บาท
Mazda Cx3 2.0C เบนซิน ปี 2018 จด 2019 (Mnc) เพียง 599000 บาท
bottom of page